Pošalji prijatelju

Biz

Beograd 24. 11. 2015

Manji porez na imovinu u 2016.

Beograd - Gradonačelnik Siniša Mali izjavio je da Grad Beograd najnovijom odlukom pokušao da olakša plaćanje poreza na imovinu velikom broju građana koji žive na teritoriji grada, a shodno ograničenjima koje postavlja Zakon o porezu na imovinu.

Doneli smo odluku da se stopa amortizacije poveća sa 0,8 na jedan odsto, što znači da će domaćinstva koja imaju starije objekte plaćati manji iznos poreza za 2016. godinu.

Takođe, izmenićemo pojedine zona grada za koje smo uočili da nisu logične, a to su zone za delove Surčina, Čukarice, Novog Beograda...

Naredne godine očekujemo izmenu Zakona o porezu na imovinu koja će verovatno promeniti metodologiju obračuna poreza, što je sistemsko i dugoročno rešenje. Ne čekajući tu odluku, mi kao grad želimo da izađemo u susret građanima koji su primetili nelogičnosti u svojim obračunima i da im olakšamo, rekao je Mali.

Nakon što je Radna grupa za zoniranje razmotrila primedbe i sugestije građana, izvršena je analiza postojećeg zoniranja, nakon čega su predložene izmene granica zona u pojedinim delovima grada.

Izmenom Odluke o visini stope amortizacije, povećana je godišnja stopa amortizacije sa 0,8 na jedan odsto, koliko može maksimalno iznositi po zakonu, za objekte obveznika koji ne vode poslovne knjige – fizičkih lica.

Maksimalno ukupno umanjenje poreske osnovice po osnovu amortizacije ostaje 40 odsto, koliko je i propisano Zakonom o porezima na imovinu, navodi se u saoštenju, prenosi Beoinfo.

Novinarka Jadranka Stanimirović, foto FoNet

Nema komentara.