Studenti javljaju

Zatrovano društvo

18. 06. 2019 komentari 0

Zatrovano društvo

Izjava studentkinje Univerziteta Metropolitan Svetlane Maksimović, u okviru serijala Lažna istina ...  

Ljudi kao mediji

18. 06. 2019 komentari 0

Ljudi kao mediji

Izjava studentkinje Univerziteta Metropolitan Sanje Šunjevarić, u okviru serijala Lažna istina ...  

Oblik propagande

18. 06. 2019 komentari 0

Oblik propagande

Izjava studentkinje Fakulteta političkih nauka Rosane Mokuš, u okviru serijala Lažna istina ...  

Novinarstvo kao mamac

18. 06. 2019 komentari 0

Novinarstvo kao mamac

Izjava studenta Fakulteta političkih nauka Miloša Prelića, u okviru serijala Lažna istina ...